Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok

19. január 2020 Liturgický kalendár v týždni od 20. do 26. januára 2020:   Utorok: Sv. Agnesy, panny a mučenice – spomienka Streda: Sv. Vincenta, diakona  a mučeníka – ľ. spomienka Piatok: Sv....

Farské oznamy – Krst Krista Pána

12. január 2020 Liturgický kalendár v týždni od 13. do 19. januára 2020:   Pondelok – sobota: férie 1. týždňa v Cezročnom období Piatok: Sv. Antona, opáta – spomienka Nedeľa: II. nedeľa...

Farské oznamy – 2. nedeľa po narodení Pána

5. január 2020 Liturgický kalendár v týždni od 6. do 12. januára 2020:   Pondelok: Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok Utorok: sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka Nedeľa: 3....

Farské oznamy – Nedeľa Svätej rodiny

29. decembra 2019   Liturgický kalendár v týždni od 30. 12.2019 do 5. januára 2020: Utorok: sv. Silvestra I., pápeža Streda: Panny Márie Bohorodičky – slávnosť, prikázaný sviatok Štvrtok: Sv. Bazila...

Všetky oznamy