Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

Oznamy na XX. nedeľu v cezročnom období  ( 18. augusta 2019 ) Liturgický kalendár v týždni od 19. do 25. augusta 2019: Pondelok: Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľub. spomienka, Utorok: Sv. Bernarda,...

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

 11. augusta 2019 Liturgický kalendár v týždni od 12. do 18. augusta 2019: Pondelok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky  – ľ. spomienka, Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,  kňaza a mučeníka –...

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

( 4. augusta 2019 ) Liturgický kalendár v týždni od 5. do 11. augusta 2019: Pondelok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme –ľ. spomienka, Utorok: PREMENENIE PÁNA – sviatok Štvrtok:...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

( 28. júla 2019 ) Liturgický kalendár v týždni od 22. júla do 28. júla 2019: Pondelok: Sv. Marty – spomienka, Utorok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – ľub. spomienka, Streda:...

Všetky oznamy