Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Oznamy na XIII. nedeľu v cezročnom období (26. 6. 2022)

  Liturgický kalendár v týždni od 27. júna do 3. júla 2022:   Pondelok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka Utorok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka...

Oznamy na XII. nedeľu v cezročnom období (19. 6. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 20. júna do 26. júna 2022:   Utorok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka Streda: Sv. Paulína z Noly, biskupa – ľ. spomienka Sv. Jána Fišera, biskupa,...

Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice (12. 6. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 13. júna do 19. júna 2022:   Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok...

Oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého (5. 6. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 7. júna do 12. júna 2022:   Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Sobota: Sv....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy