Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Oznamy na XXVI. nedeľu v cezročnom období ( 26. september 2021 )

Liturgický kalendár v týždni od 27. 9. do 3. 10. 2021: Pondelok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Utorok: Sv. Václava, mučeníka – ľ. spomienka Streda: Sv.Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov...

Oznamy na XXV. nedeľu v cezročnom období

  ( 19. september 2021 )   Liturgický kalendár v týždni od 20. 9. do 26. 9. 2021: Pondelok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka...

Oznamy na XXIII. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár v týždni od 13. 9. do 19. 9. 2021: Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Utorok: Povýšenie sv. Kríža – sviatok Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky...

Farské oznamy – 22. nedeľa v cezročnom období

29. august 2021 Liturgický kalendár v týždni od 30. 8. do 5. 9. 2021: Piatok:Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka Nedeľa: XXIII. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: 1).Sv. omše:...

Všetky oznamy