Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Oznamy na XXV. nedeľu v cezročnom období (24. 9. 2023)

Liturgický kalendár v týždni od 25. septembra do 1. októbra 2023:   Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľ. spomienka Streda:  Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Štvrtok: Sv. Václava,...

Oznamy na XXIV. nedeľu v cezročnom období (17. 9. 2023)

Liturgický kalendár v týždni od 18. do 24. septembra 2023:   Utorok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľ. spomienka Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov...

Oznamy na XXIII. nedeľu v cezročnom období (10. 9. 2023)

Liturgický kalendár v týždni od 11. do 17. septembra 2023:   Utorok: Najsvätejšieho mena Mária – ľ. spomienka Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok: Povýšenie sv. Kríža...

Oznamy na XXII. nedeľu v cezročnom období (3. 9. 2023)

  Liturgický kalendár v týždni od 4. do 10. septembra 2023:   Štvrtok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana    Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka Piatok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie –...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy