Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Oznamy na XXVI. nedeľu v cezročnom období (25. 9. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 26. septembra do 2. októbra 2022:   Pondelok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľ. spomienka Utorok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka Streda:  Sv. Václava,...

Oznamy na XXV. nedeľu v cezročnom období (18. 9. 2022)

 Liturgický kalendár v týždni od 19. do 25. septembra 2022:   Pondelok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľ. spomienka Utorok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov...

Oznamy na XXIV. nedeľu v cezročnom období (11. 9. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 12. do 18. septembra 2022:   Pondelok: Najsvätejšieho mena Mária – ľ. spomienka Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Streda: Povýšenie sv. Kríža...

Oznamy na XXIII. nedeľu v cezročnom období (4. 9. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 5. septembra do 11. septembra 2022:   Streda: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana    Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka Štvrtok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie –...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy