Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový kostol z roku 1669. Bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Farské oznamy – 1. adventná nedeľa

1. december 2019 Liturgický kalendár v týždni od 2. do 8. decembra 2019 Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka Streda: Sv. Barbory, panny a mučenice – ľ. spomienka Piatok: Sv. Mikuláša,...

Farské oznamy – 34. nedeľa v období cez rok

24. novembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 25. novembra do 1. decembra 2019   Pondelok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľ. spomienka Sobota:  Sv. Ondreja, apoštola – sviatok...

Farské oznamy – 33. nedeľa v období cez rok

17. novembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 18. do 24. novembra 2019 Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma – sviatok Štvrtok: Obetovanie Panny Márie – spomienka Piatok: Sv. Cecílie,...

Farské oznamy – 32. nedeľa v období cez rok

10. novembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 11. do 17. novembra 2019 Pondelok: Sv. Martina z Tours, biskupa – spomienka Utorok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  –  spomienka Piatok: Sv....

Všetky oznamy