Hlavnou historickou dominantou obce Čičmany je murovaný barokový rímskokatolícky kostol Povýšenia Sv. Kríža z roku 1669.Kostol bol postavený na základoch staršej stavby , pravdepodobne zvonice s motlitebňou, ako o tom svedčí správa o zvone z roku 1588, ktorý bol zničený koncom prvej svetovej vojny. Organ v kostole je z roku 1738, hlavný oltár z roku 1798, kazateľnica z roku  1802 a bočný oltár Panny Márie z roku 1803.

Prvým miestnym farárom bol v roku 1788 vymenovaný Mikuláš Marciš, rodák z  Horného Hričova, ktorého v roku 1800 vystriedal jeho brat Štefan Marcič. V rokoch 1833-1852 účinkoval v Čičmanoch  farár Juraj Mikušovský, ktorého vystriedal farár Štefan Laczy v roku 1861 Alojz Anderlík. V roku 1887 prišiel do Čičmian vestenický rodák Peregrín Bjelik, ktorý v Čičmanoch pôsobil do svojej smrti  v roku 1912. Vystriedal ho ďalší rodák z Horných Vesteníc Ján Štrba, ktorý v obci pôsobil až do svojej smrti v roku 1957.  Práve farár Ján Štrba má veľkú zásluhu na záchrane obyvateľov Čičmian počas druhej sv. vojny , kedy 6. decembra 1944 nariadilo protipartizánske nemecké trestné komando , nástup všetkých mužov z obce od 16 do 60 rokov, z ktorých mal byť každý desiaty zastrelený. Len úpenlivé prosby a zaviazanie farára Štrbu zabránili masakru v Čičmanoch.

Informačný servis nitrianskej diecézy