Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

15. septembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 16. do 22. septembra 2019: Pondelok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka Utorok: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníkov – ľ. spomienka Štvrtok: Sv. Januára,...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

8. septembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 9. do 15. septembra 2019: Pondelok: Sv. Petra Clavera, kňaza – ľ. spomienka Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľ. spomienka Piatok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok

1. septembra 2019 Liturgický kalendár v týždni od 2. do 8. septembra 2019: Utorok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka Sobota: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana    Pongrácza, kňazov, mučeníkov – spomienka Nedeľa: XXIII....

Farské oznamy – 21. nedeľa v období cez rok

25. augusta 2019 Liturgický kalendár v týždni od 26. do 1. septembra 2019: Utorok: Sv. Moniky – spomienka Streda:Sv. Augustína.,  biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok:Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka Nedeľa: XXII. nedeľa v cezročnom období...

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

Oznamy na XX. nedeľu v cezročnom období  ( 18. augusta 2019 ) Liturgický kalendár v týždni od 19. do 25. augusta 2019: Pondelok: Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľub. spomienka, Utorok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka...

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

 11. augusta 2019 Liturgický kalendár v týždni od 12. do 18. augusta 2019: Pondelok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky  – ľ. spomienka, Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,  kňaza a mučeníka – spomienka Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie...