1. december 2019

Liturgický kalendár v týždni od 2. do 8. decembra 2019

Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka

Streda: Sv. Barbory, panny a mučenice – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa  – ľ. spomienka

Sobota: Sv. Ambróza, bisuzpa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa: II. adventná nedeľa

 

1). Sv. omše:

Pondelok             2. 12.             8.00

Utorok                 3. 12              8.00

Streda                  4. 12.             8.00

Štvrtok                 5. 12              8.00

Piatok                   6. 12.             8.00

Sobota                  7. 12.             8.00

Nedeľa               8. 12.             9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

2). Zbierka na charitu:

Na dnešnú nedeľu je ohlásená pravidelná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.

 

3). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 6. decembra  dopoludnia po rannej sv. omši  navštívim chorých.