• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Oznamy na XVIII. nedeľu v cezročnom období (31. 7. 2022)

 Liturgický kalendár v týždni od 1 augusta do 7. augusta 2022:   Pondelok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza– spomienka Piatok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme –  ľ. spomienka Sobota: Premenenie Pána – sviatok Nedeľa: XIX. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: 1). Sv. omše:   Pondelok          1. 8.                17.00 Utorok               2. 8.                17.00 Streda               3. 8.          ...

In Farské oznamy, by 31.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XVII. nedeľu v cezročnom období (24. 7. 2022)

  Liturgický kalendár v týždni od 25. júla do 31. júla 2022:   Pondelok: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok Utorok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka Streda: Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka Piatok: Sv. Marty – spomienka Spbota: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice – ľ. spomienka Nedeľa: XVIII. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   1). Sv. omše: Pondelok          25. 7.              17.00 Utorok              26. 7.              17.00...

In Farské oznamy, by 24.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XVI. nedeľu v cezročnom období (17. 7. 2022)

Liturgický kalendár v týždni od 18. júla do 24. júla 2022:   Streda: Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka- ľub. spomienka Štvrtok: Sv. Vavrinca z Bridisi, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľub. spomienka Piatok: Sv. Márie Magdalény – sviatok Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy – sviatok Nedeľa: XVII. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   1). Sv. omše:   Pondelok          18. 7.               18.00 Utorok               19. 7.                8.00 Streda    ...

In Farské oznamy, by 16.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XV. nedeľu v cezročnom období (10. 7. 2022)

  Liturgický kalendár v týždni od 11. júla do 17. júla 2022:   Pondelok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok Streda: sv. Henricha- ľub. spomienka Štvrtok: Sv. Kamila z Lellisu, kňaza – ľub. spomienka Piatok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľ. spomienka Nedeľa: XVI. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   1). Sv. omše:   Pondelok         11. 7.               8.00 Utorok                 12....

In Farské oznamy, by 09.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XIV. nedeľu v cezročnom období (3. 7. 2022)

  Liturgický kalendár v týždni od 4. júla do 10. júla 2022:   Utorok: Sv. CYRILA a METODA, SLOVANSKÝCH  VIEROZVESTOV, slávnosť. Streda: sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľub. spomienka Štvrtok: Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza – ľub. spomienka Piatok: Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov– ľub. spomienka Nedeľa: XV. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: 1). Sv. omše:   Pondelok           4. 7.                 8.00 Utorok              5. 7.                9.00 Streda            ...

In Farské oznamy, by 03.07.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy