Liturgický kalendár v týždni od 24. júna do 30. júna 2024:

 

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť   

Štvrtok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka

Sobota: Sv. PetraPavla, apoštolov – slávnosť – prikázaný sviatok

Nedeľa: XIII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok                 24. 6.           17.00 v kaplnke

Utorok                     25. 6.            17.00 v kaplnke

Streda                     26. 6.              8.00 v kostole

Štvrtok                    27. 6.            8.00 v kostole

Piatok                     28. 6.             8.00 v kostole

Sobota                29. 6.            9.00 v kostole

Nedeľa               30. 6.            9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Upratovanie kostola:

Ďakujem za upratovanie kostola včera a nastávajúci týždeň prosím o upratovanie kostola od čísla  41 po 80.

 

3).  Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Za všetky vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

4). Slávnosť sv. Petra a Pavla

V sobotu 29. 6. je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla môžeme získať úplné odpustky uctením si posvätného predmetu, ktorý požehnal Svätý Otec alebo biskup a pridať Vyznanie viery – modlitbu Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy