1. marec 2020

Liturgický kalendár v týždni od 2. marca do 8. marca  2020:

 

Pondelok – sobota: férie po 1. pôstnej nedeli

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:
Sv. omše v týždni od 2. 3. do 8. 3. 2020:

Pondelok  2. 3.    17.00 v kaplnke

Utorok     3. 3.      8.00 v kaplnke

Streda     4. 3        17.00 v kaplnke

Štvrtok    5. 3.       8.00 v kaplnke

Piatok      6. 3.     17.00 v kaplnke

Sobota     7. 3.       8.00 v kaplnke

Nedeľa  8. 3.     9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Zbierka na charitu:

Dnes sa pri svätej omši uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

3). Krížové cesty:

Krížové cesty v pôstnom období budú bývať každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne, každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.