28. jún 2020

Liturgický kalendár v týždni od 29. júna do 5. júla 2020:

 

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov – slávnosť

Utorok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľub. spomienka

Štvrtok: Návšteva Panny Márie – sviatok

Piatok: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok

Nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:      8.00 v kostole   17.00 v kostole

Utorok:          8.00 v kostole

Streda:           8.00 v kostole

Štvrtok:          17.00 v kostole

Piatok:            17.00 v kostole

Sobota:            8.00 v kostole

Nedeľa:            9.00 v kostole pre dôchodcov

                         11.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,šál,šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..

 

3). Slávnosť sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. 6. je slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej         sv. omši a zdržať sa práce.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla môžeme získať úplné odpustky uctením si posvätného predmetu, ktorý požehnal Svätý Otec alebo biskup a pridať Vyznanie viery- modlitbu Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne, každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.