( 30. júna 2019 )

 

Liturgický kalendár v týždni od 1. júla do 7. júla 2019:

Utorok: Návšteva Panny Márie – sviatok

Streda: Sv. TOMÁŠA, APOŠTOLA – sviatok

Štvrtok: Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka

Piatok: Sv. CYRILA a METODA, SLOVANSKÝCH  VIEROZVESTOV, slávnosť.

Sobota: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka

Nedeľa: XIV. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

 

Pondelok            1. 7.         8.00

Utorok               2. 7.         8.00

Streda                3. 7.       17.00

Štvrtok               4. 7.         8.00

Piatok              5. 7.      10.30

Sobota                6. 7.         8.00

Nedeľa             7. 7.         9.00

 

2). DIECÉZNA SVÄTYŇA V HRONSKOM BEŇADIKU BOLA VYHLÁSENÁ ZA BAZILIKU MINOR

Súčasťou programu diecéznej kňazskej rekolekcie, ktorá sa 28. júna 2019 uskutočnila v Hronskom Beňadiku, bola aj slávnostná sv. omša zo slávnosti Božského Srdca Ježišovho vo farskom chráme sv. Benedikta opáta – diecéznej svätyni. Celebroval ju Mons. Viliam Judák spolu s generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom, trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom a prítomnými diecéznymi kňazmi za účasti širokej verejnosti v preplnenom chráme. V úvode slávnostnej bohoslužby bolo prečítané apoštolské breve Svätého Otca Františka, na základe ktorého v zastúpení kardinálom Róbertom Sarahom – prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bol Farskému kostolu sv. Benedikta opáta – Diecéznej svätyni v Hronskom Beňadiku udelený titul Bazilika minor. Súčasne bolo oznámené meno nového rektora baziliky, ktorým sa stal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku tak nadobudla  služby a úlohy vlastné bazilike v liturgii a pastorácii, ale aj duchovné dobrodenia spojené s týmto označením chrámu. V štatutárnych normách, ktoré určil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pre túto svätyňu v Hronskom Beňadiku, sa okrem iného uvádza, že tí veriaci, ktorí navštívia túto Svätyňu a nábožne sa v nej zúčastnia na posvätných obradoch alebo sa aspoň nábožne pomodlia pred relikviou Kristovej krvi modlitbu Pána a Vyznanie viery, získajú za obvyklých podmienok čiastočné odpustky.

 

3). Sv. CYRILA a METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

V piatok 5. júla sa v Nitre koná národná púť z príležitosti sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Slávnostná sv. omša, ktorú bude sláviť Mons. František Rábek, biskup- ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, začne o 10.00 na Svätoplukovom námestí pri Divadle Andreja Bagara. Náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák pozýva k účasti na tejto slávnostnej sv. omši.

4). Sv. omša na Strážove

V prípade priaznivého počasia v piatok 5.7. o 14.00 hod bude sv. omša na Strážove.

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok            1. 7.        8.00

Utorok               2. 7.        8.00

Streda               3. 7.      17.00

Štvrtok              4. 7.        8.00   

Piatok              5. 7.     10.30

Sobota               6. 7.        8.00

Nedeľa             7. 7.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.