Oznamy na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

5. júl 2020

Liturgický kalendár v týždni od 6.  do 12. júla 2020:

Pondelok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice –  ľub. spomienka

Sobota: Sv. Benedikta, opáta, patóna Európy – sviatok

Nedeľa: XV. nedeľa v cezročnom období 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:          8.00 v kostole

Utorok:              8.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:             8.00 v kostole

Piatok:               8.00 v kostole

Sobota:              8.00 v kostole

Nedeľa:              9.00 v kostole pre dôchodcov

                          11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..