12. júl 2020

Liturgický kalendár v týždni od 13.  do 19. júla 2020:

 

Pondelok: Sv. Henricha –  ľub. spomienka

Utorok: Sv. Kamila de Lellis, kňaza –  ľub. spomienka

Streda: Sv. Bonavetúru, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej –  ľub. spomienka

Piatok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – sviatok hlavných patrónov diecézy

Nedeľa: XVI. nedeľa v cezročnom období 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:          8.00 v kostole

Utorok:             18.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:            18.00 v kostole

Piatok:               8.00 v kostole

Sobota:              8.00 v kostole

Nedeľa:              9.00 v kostole pre dôchodcov

                           11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..