19. júl 2020

Liturgický kalendár v týždni od 20.  do 26. júla 2020:

 

Pondelok: Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka –  ľub. spomienka

Utorok: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi –  ľub. spomienka

Streda: Sv. Márie Magdalény – sviatok

Štvrtok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy – sviatok

Piatok: Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza – ľub. spomienka

Sobota: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok

Nedeľa: XVII. nedeľa v cezročnom období 

       

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:          18.00 v kostole

Utorok:               8.00 v kostole

Streda:                8.00 v kostole

Štvrtok:              18.00 v kostole

Piatok:                8.00 v kostole

Sobota:               8.00 v kostole

Nedeľa:               9.00 v kostole pre dôchodcov

                            11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..