26. júl 2020

Liturgický kalendár v týždni od 27. júla do 2. augusta 2020:

 

Pondelok: Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka

Streda: Sv. Marty – spomienka

Štvrtok: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice – ľub. spomienka

Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka

Sobota: Sv. Alfonza Máriu deLiguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa: XVIII. nedeľa v cezročnom období 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:         17.00 v kostole

Utorok:             17.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:            17.00 v kostole

Piatok:              17.00 v kostole

Sobota:               8.00 v kostole

Nedeľa:              9.00 v kostole pre dôchodcov

                           11.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,šál,šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..