Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čičmany

30. júl 2018 – 5. august 2018

 

Utorok        Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka

Streda          Sv.  Alfonza Márie de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok         Prvý štvrtok, votívna svätá omša Za povolania na kňazský stav

Piatok          Prvý piatok, votívna svätá omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Sobota         Prvá sobota, votívna svätá omša O Panne Márii

Nedeľa        Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Rozpis svätých omší: 

Pondelok   17.00
Utorok     8.00
Streda   17.00
Štvrtok     8.00
Piatok   17.00
Sobota     8.00
Nedeľa     9.00

 

Vo štvrtok, 2. augusta možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče nášVerím v Boha. Okrem toho treba byť v milosti posväcujúcej, t.j. po svätej spovedi, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas, a Sláva).

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. V piatok dopoludnia budem chodiť spovedať chorých po domoch, po svätej omši v piatok bude Prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude Prvonedeľná pobožnosť a Prvonedeľná zbierka. Vopred Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy