11. augusta 2019

Liturgický kalendár v týždni od 12. do 18. augusta 2019:

Pondelok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky  – ľ. spomienka,

Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,  kňaza a mučeníka – spomienka

Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť

Piatok: Sv. Štefana Uhorského, ľub. spomienka

Nedeľa: XX. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok          12. 8.           8.00

Utorok              13. 8.           8.00

Streda                14. 8.           8.00

Štvrtok               15. 8.         17.00

Piatok                 16. 8.         17.00

Sobota                17. 8.           8.00

Nedeľa             18. 8.          9.00

 

2). Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie:

Vo štvrtok 15. augusta je prikázaný sviatok. Sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. V našej farnosti bude o 17.00 hod.

3). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Na budúcu nedeľu sa pri sv. omši uskutoční zbierka na potreby nášho kostola. Za Vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať.

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok          12. 8.           8.00

Utorok             13. 8.           8.00

Streda              14. 8.           8.00

Štvrtok             15. 8.          17.00

Piatok              16. 8.          17.00

Sobota              17. 8.           8.00

Nedeľa             18. 8.           9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.