( 27. január 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 28. januára do 3. februára  2019:

Pondelok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Štvrtok: Sv. Jána Bosca, kňaza – spomienka

Sobota: Obetovanie Pána – sviatok

Nedeľa: IV. nedeľa v cezročnom období 

 

Sv. omše:

Pondelok 28.1.   8.00 v kaplnke

Utorok    29.1.     8.00 v kaplnke

Streda    30.1.     8.00 v kaplnke

Štvrtok   31.1.      8.00 v kaplnke

Piatok      1.2.     16.00 v kaplnke

Sobota     2.2.      9.00 v kostole

Nedeľa    3.2.   9.00 v kostole

 

1). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Dnes po sv. omši máme vyhlásenú zbierku na potreby nášho chrámu. Za Vaše milodary už vopred úprimne PBZ.

2). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

3). Hromničné sviece:

V sobotu 2. februára, počas sv. omše požehnám hromničné sviece. Aj vy si môžete priniesť sviece na požehnanie.

4). Požehnanie hrdla:

Na 3. februára pripadá spomienka na svätého Blažeja. V tento deň budem po svätej omši udeľovať individuálne svätoblažejské požehnanie hrdla.