5. január 2020

Liturgický kalendár v týždni od 6. do 12. januára 2020:

 

Pondelok: Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Utorok: sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok:              9.00 v kostole

Utorok:                  8.00 v kaplnke

Streda:                  16.00 v kaplnke

Štvrtok:                 8.00 v kaplnke

Piatok:                   8.00 v kaplnke

Sobota:                  8.00 v kaplnke

Nedeľa:              9.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

 2. Svätá omša v deň slávnosti Zjavenia Pána – 6. 1. 2020:

V pondelok, dňa 6. januára slávime slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný sviatok Troch kráľov. Je po prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši.  Svätá omša bude tak ako v nedeľu čiže o 9.00 hod.

3. Požehnanie vody a domov:

Na  slávnosť Zjavenia Pána budeme pri sv. omši požehnávať vodu i kriedu, ktoré si potom môžete vziať do svojich príbytkov. Aj vy si v tento deň môžete pokropiť svoj dom svätenou vodou a na dvere požehnanou kriedou napísať známe zaužívané 20 – C+M+B – 20 začiatočné písmená zvolania požehnania na dom – Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. To svedčí každému, kto navštevuje naše domy,  o viere tých, ktorí v nich žijú.

Záujemcovia o trojkráľové požehnanie domu sa môžu nahlásiť v sakristii.