8. marec 2020

 

Liturgický kalendár v týždni od 9. marca do 15. marca  2020:

Pondelok – sobota: férie po 2. pôstnej nedeli

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

1).  omše:

Pondelok:          17.00 v kostole

Utorok:               8.00 v kostole

Streda:                8.00 v kostole

Štvrtok:            17.00 v kostole

Piatok:              17.00 v kostole

Sobota:               8.00 v kostole

Nedeľa:               9.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Zbierka na charitu:

Minulý týždeň sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Spolu ste obetovali  80,11EUR. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

3). Krížové cesty:       

Krížové cesty v pôstnom období bývajú každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.