Liturgický kalendár v týždni od 18. marca do 24. marca  2019:

 

Pondelok: féria po 2. pôstnej nedeli

Utorok:  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť

Streda – sobota: férie po 2. pôstnej nedeli

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok  18. 3.     16.00 v kaplnke

Utorok     19. 3.     16.00 v kaplnke

Streda     20. 3         8.15 v kaplnke

Štvrtok    21. 3.            16.00 v kaplnke

Piatok      22. 3.           16.00 v kaplnke

Sobota     23. 3.        8.00 v kaplnke

Nedeľa    24. 3.        9.00 v kostole

 

1). Zbierka na charitu:

Minulú nedeľu sa uskutočnila predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Spolu ste obetovali 139,50 EUR. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

2). Krížové cesty:  

Krížové cesty v pôstnom období budú bývať každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

Sv. omše:

Pondelok  18. 3.     16.00 v kaplnke

Utorok     19. 3.     16.00 v kaplnke

Streda     20. 3         8.15 v kaplnke

Štvrtok    21. 3.      16.00 v kaplnke

Piatok      22. 3.      16.00 v kaplnke

Sobota     23. 3.        8.00 v kaplnke

Nedeľa    24. 3.         9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou,

v piatok pol hodinu pred krížovou cestou.

Krížová cesta začína pol hodinu pred sv. omšou.