Oznamy na XX. nedeľu v cezročnom období  ( 18. augusta 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 19. do 25. augusta 2019:

Pondelok: Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľub. spomienka,

Utorok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka

Streda: Sv. Pia X., pápeža  – spomienka

Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej – spomienka

Piatok: Sv. Ruženy Limskej, panny –  ľub. spomienka

Sobota: Sv. Bartolomeja, Apoštola – sviatok

Nedeľa: XXI. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           19. 8.           8.00

Utorok               20. 8.           8.00

Streda                21. 8.           8.00

Štvrtok               22. 8.         17.00

Piatok                 23. 8.         17.00

Sobota                24. 8.           8.00

Nedeľa             25. 8.          9.00

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Dnes sa po sv. omši uskutoční zbierka na potreby nášho kostola. Za Vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať. Prosím o Vašu štedrosť na opravu osvetlenia nášho kostola.