29. august 2021

Liturgický kalendár v týždni od 30. 8. do 5. 9. 2021:

Piatok:Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa: XXIII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1).Sv. omše:

 

Pondelok                   30. 8.      8.00

Utorok                       31. 8.       8.00

Streda                        1. 9.         8.00

Štvrtok                       2. 9.        8.00

Piatok                         3. 9.        8.00

Sobota                       4. 9.         8.00

Nedeľa:                  5. 9.       9.00  pre dôchodcov

                                                  11.00 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).Pravidlá pri účasti na sv. omši:

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom minim. FFP2,

– dodržiavať rozostupy,
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. prijímanie prednostne na ruku,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod.

 

3). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Minulú nedeľu sa uskutočnila zbierka na potreby nášho kostola – na elektrifikáciu zvonov. Spolu ste obetovali 218,56 EUR. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.

 

4). Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva:

V stredu 1. septembra je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý ustanovil pápež František v roku 2015.

 

5). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 3. septembra  po sv. omši navštívim chorých.

 

6). Pápež František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021.

Pozývame vás, milí mladí priatelia, na vzácne stretnutie s ním. Prichádza v neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia. Prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich priateľov.

So záujmom prísť a stretnúť Svätého Otca Františka v Košiciach sa ozývajú aj ľudia zo zahraničia. Neostaňme ľahostajní voči tomuto pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho.

Svätý Otec František príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame vás  pripomenúť si aj túto udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy. Pripravený je bohatý sprievodný program, ktorý s ďalšími materiálmi nájdete na nástenke kostola.