1. septembra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 2. do 8. septembra 2019:

Utorok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka

Sobota: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana    Pongrácza, kňazov, mučeníkov – spomienka

Nedeľa: XXIII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:
1). Sv. omše:

Pondelok          2. 9.            8.00

Utorok              3. 9.            8.00

Streda               4. 9.            17.00

Štvrtok              5. 9.            8.00

Piatok                6. 9.            8.00

Sobota               7. 9.            8.00

Nedeľa           8. 9.           9.00

   

2). Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva:
V dnešnú nedeľu je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý ustanovil pápež František v roku 2015.

3). Spovedanie pred 1. piatkom:
Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 6. septembra  po sv. omší navštívim chorých.

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.