8. septembra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 9. do 15. septembra 2019:

Pondelok: Sv. Petra Clavera, kňaza – ľ. spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Sobota: Povýšenie sv. Kríža – Sviatok

Nedeľa: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska – Slávnosť

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok          9. 9.            17.00

Utorok              10. 9.             8.00

Streda               11. 9.           17.00

Štvrtok              12. 9.             8.00

Piatok                13. 9.           17.00

Sobota            14. 9.          11.00

Nedeľa            15. 9.           9.00

 

2). Svetový deň migrantov a utečencov:

Dnes je 105. svetový deň migrantov a utečencov, ustanovený pápežom sv. Piom X. v roku 1914.

 

3). Sviatok Povýšenia sv. Kríža a titul nášho farského kostola:

V sobotu je sviatok Povýšenia sv. Kríža a zároveň slávnosť titulu nášho farského kostola. V tento deň možno získať úplne odpustky:  predpísaný úkon je nábožná návšteva kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána  a Verím v Boha.

Tak ako pri každých úplných odpustkoch aj tu treba splniť základné podmienky: sviatostná spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a  vylučuje sa akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému.  Aby sme mali duchovný úžitok z tohto veľkého dňa, chcem Vás povzbudiť, aby ste prišli na sv. spoveď. Spovedám pred každou sv. omšou, ak treba aj v inom čase, pokojne mi zavolajte a podľa možností Vám rád vyjdem v ústrety.

Vkladám do pozornosti, že v sobotu bude sv. omša v zmenenom čase a to o 11.00 hod a bude spojená s poďakovaním našich poľovníkov. Prosím, pokiaľ môžete, príďte v krojoch. Môžeme sa zhromaždiť na hornom parkovisku Domu sv. Bystríka a pred 11 hod. pôjdeme v sprievode do kostola. Po sv. omši pozývame všetkých účastníkov na spoločné stretnutie a pohostenie, takže doma nevarte!!! Poľovníci pripravia guľáš a aj niečo k nemu, dobrodinci prispejú niečím proti smädu. Chcem poprosiť šikovné gazdinky, aby niečo napiekli a priniesli ku kávičke.

Na hody býva zvykom robiť zbierku, ktorej výnos použijeme na opravu osvetlenia v tomto našom krásnom kostole. Vopred VĎAKA za Vašu štedrosť.

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu  pred sv. omšou.