15. septembra 2019
Liturgický kalendár v týždni od 16. do 22. septembra 2019:

Pondelok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka

Utorok: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníkov – ľ. spomienka Štvrtok: Sv. Januára, biskupa a  mučeníka – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Sobota: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok

Nedeľa: XXV. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok          16. 9.             6.30

Utorok              17. 9.           17.00

Streda               18. 9.           17.00

Štvrtok              19. 9.             8.00

Piatok                20. 9.           17.00

Sobota               21. 9.             8.00

Nedeľa            22. 9.            9.00

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Poďakovanie za pomoc pri včerajšej slávnosti
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k včerajšej slávnosti. Nech Vám všetkým ochotným a obetavým farníkom i poľovníkom Pán bohato odmení Vašu ochotu, pomoc a štedrosť.

3). Jesenné kántrové dni:
V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. V stredu budeme sláviť sv. omšu s formulárom poďakovania.

 4). Zbierka na seminár:
Na budúcu nedeľu sa bude konať v našej diecéze zbierka na kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.