29. septembra 2019

 

Liturgický kalendár v týždni od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Pondelok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka,

Utorok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka,

Streda: Svätých anjelov strážcov –  spomienka,

Piatok: Sv. Františka Assiského –  spomienka,

Nedeľa: XXVII. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok            30. 9.           17.00

Utorok                1. 10.             8.00

Streda                 2. 10.           17.00

Štvrtok                3. 10.             8.00

Piatok                  4. 10.           17.00

Sobota                 5. 10.             8.00

Nedeľa              6. 10.            9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou. 

2). Zbierka na seminár:

Minulú nedeľu sa konala zbierka na kňazský seminár v Nitre, v ktorom sa pripravujú bohoslovci na svoju duchovnú službu v našej nitrianskej,  žilinskej a banskobystrickej diecéze. Spolu ste obetovali 117,- eur. Nech Vám nebeský otec odmení Vašu obetu.

 

3). Mesiac október a modlitba sv. ruženca:

Mesiac október je zvlášť venovaný modlitbe sv. ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba, pretože sa opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia Božieho Syna a ľudského vykúpenia. Pri tejto modlitbe možno získať aj úplné odpustky, ak sa ho modlíme v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1). Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2). K modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3). Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Pozývame Vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca v  našom kostole každý deň pred sv. omšou. Prosíme Vás, ak si viete a môžete zariadiť program, aby ste tak urobili a príďte sa i vy zapojiť do spoločnej modlitby sv. ruženca.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto prvopiatkového týždňa budem spovedať ako zvyčajne každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V piatok 4. októbra  dopoludnia navštívim chorých.