13. októbra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 14. do 20. októbra 2019.

Pondelok: Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka  – ľ. spomienka,

Utorok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka,

Štvrtok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka,

Piatok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Nedeľa: XXIX. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           14. 10.           17.00

Utorok               15. 10.            8.00

Streda                16. 10.           17.00

Štvrtok              17. 10.             8.00

Piatok                18. 10.            17.00

Sobota               19. 10.            8.00

Nedeľa            20. 10.         9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Zbierka na misie:

Budúcu nedeľa je misijná nedeľa a pri svätej omši  sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na misie.

Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.