20. októbra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 21. do 27. októbra 2019.

Utorok: Sv. Jána Pavla II. pápeža – ľub. spomienka

Streda: Sv. Jána Kapistránského, kňaza – ľub. spomienka

Piatok: Sv. Maura, biskupa – ľub. spomienka

Nedeľa: XXX. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok            21. 10.           vo Fačkove o 18.00

Utorok                22. 10.             8.00

Streda                23. 10.           17.00

Štvrtok               24. 10.              8.00

Piatok                 25. 10.            17.00

Sobota               26. 10.              8.00

Nedeľa            27. 10.             9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

2).  Zbierka na misie:

Dnes je misijná nedeľa a po svätej omši  sa uskutoční predpísaná zbierka na misie.
Za všetky Vaše milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

3). 4. výročie smrti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša.

Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

 4). Zmena času

V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.  Sv. omša na budúcu nedeľu bude už podľa zmeneného času.