( 5. 5. 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 6. do 12. mája 2019:

Pondelok – piatok: Férie po 3. veľkonočnej nedeli

Sobota: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľub. spomienka

Nedeľa: IV. veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           6. 5.      17.00

Utorok               7. 5.        8.00

Streda               8. 5.        8.15

Štvrtok              9. 5.      16.00

Piatok               10. 5.      17.00

Sobota              11. 5.       8.00

Nedeľa           12. 5.       9.00

 

2).  Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Nastávajúci týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

3).  Zbierka na seminár:

Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

4).  Deň matiek

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek, ktorý budeme sláviť na budúcu nedeľu, je špeciálny čas povedať našim mamám, starým a prastarým mamám či babkám a prababkám,  ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia. Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené pokojom, radosťou i nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok          6. 5.      17.00

Utorok             7. 5.        8.00

Streda             8. 5.        8.15

Štvrtok            9. 5.      16.00

Piatok            10. 5.      17.00

Sobota           11. 5.       8.00

Nedeľa         12. 5.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

Informačný servis nitrianskej diecézy