27. októbra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 28. októbra do 3. novembra 2019.

 

Pondelok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov – sviatok

Piatok: Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok  

Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých  

Nedeľa: XXX. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           28. 10.           16.00

Utorok               29. 10.           16.00

Streda                30. 10.             8.00

Štvrtok               31. 10.             8.00

Piatok               1. 11.            9.00

Sobota                 2. 11.            9.00

Nedeľa              3. 11.            9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).  Zbierka na misie:

Minulý týždeň sme mali zbierku na misie. Vyzbieralo sa          199,60 €. Pán nech odmení vašu obetu.

3). Slávnosť Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých:

V piatok, 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých a je to zároveň aj prikázaný sviatok. Svätá omša bude tak ako v nedeľu, čiže dopoludnia o 9.00 hod. Keďže je aj prvý piatok v mesiaci, po sv. omši navštívim našich chorých.

V sobotu, 2. novembra je spomienka na Všetkých verných zosnulých. Svätá omša bude taktiež ako v nedeľu o 9.00 hod.

Ak nebude pršať, po sv. omši sa na cintoríne pomodlíme pobožnosť za duše v očistci.

4). Odpustky v prospech zosnulých:

1.Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Spovedám pred každou sv. omšou pol hodinu.

5). Sviečka za nenarodené deti:

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov ďalší  ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť aj zakúpením originálnej bielej sviečky za 1 eur a nájdete ich pri katolíckych novinách na stolíku pod chorusom. Peniaze vložte do priloženej krabičky. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.