3. novembra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 4. do 10. novembra 2019.

Pondelok: Sv. Karola Borromejského, biskupa – spomienka

Utorok: Sv. Imricha  – ľub. spomienka

Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok

Nedeľa: XXXII. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           4. 11.           16.00

Utorok               5. 11.           16.00

Streda                6. 11.           16.00

Štvrtok               7. 11.           16.00

Piatok                 8. 11.           16.00

Sobota                9. 11.           9.00

Nedeľa            10. 11.        9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

2). Odpustky v prospech zosnulých:

Veriaci, ktorý od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 

3). Sviečka za nenarodené deti:

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov ďalší  ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť aj zakúpením originálnej bielej sviečky za 1 eur a nájdete ich na stolíku pod chorusom. Peniaze vložte do priloženej krabičky. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.