Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čičmany
19. november 2018 – 25. november 2018

 

Streda             Obetovanie Panny Márie – spomienka

Štvrtok            Svätej Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Sobota             Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov  – spomienka

Nedeľa           KRISTA KRÁĽA

 

Rozpis svätých omší: 

Pondelok     8.00
Utorok     8.00
Streda   17.00
Štvrtok   16.00
Piatok   16.00
Sobota     8.00
Nedeľa     9.00

 

Na budúcu nedeľu KRISTA KRÁĽA po modlitbe po prijímaní vyložíme Oltárnu sviatosť a obnovíme si zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu, nedeľu Krista Kráľa bude po svätých omšiach Zbierka na charitu. V mene biednych a núdznych Vám vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.