24. novembra 2019

Liturgický kalendár v týždni od 25. novembra do 1. decembra 2019

 

Pondelok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľ. spomienka

Sobota:  Sv. Ondreja, apoštola – sviatok

Nedeľa: I. adventná nedeľa

 

1). Sv. omše:

Pondelok           25. 11.           16.00

Utorok               26. 11.             8.00

Streda                27. 11.           16.00

Štvrtok               28. 11.             8.00

Piatok                 29. 11.           16.00

Sobota                30. 11.            8.00

Nedeľa             1. 12.            9.00

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Nedeľa Krista Kráľa:

Dnes je posledná nedeľa v cirkevnom roku – Nedeľa Krista Kráľa. Vo všetkých farských kostoloch sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3). Požehnanie adventných vencov:

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Prineste si na požehnanie svoje adventné vence, uložte ich pred sv. omšou pred bočným oltárom. Požehnám ich pri sv. omši.

4).  Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná celoslovenská Zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.