20. december 2020

Liturgický kalendár v týždni od 21. do 27. decembra 2019:

 

Pondelok – štvrtok :  Férie po IV. adventnej nedeli

Piatok: Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Sobota: Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok

Nedeľa:   Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:       8.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Utorok:           18.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka    

Streda:             8.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

Štvrtok:           8.00 v kaplnke v Dome sv. Bystríka

                         24.00 polnočná v kostole

Piatok:          9.00 v kostole pre dôchodcov

                        11.00  v kostole

Sobota:         9.00 v kostole pre dôchodcov

                        11.00  v kostole

Nedeľa:        9.00 v kostole pre dôchodcov

                         11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2).Pravidlá pri účasti na sv. omši:

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,

– dodržiavať respiračnú etiketu ( kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu ), nepodávať si ruky,

–sv. prijímanie prednostne na ruku,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov,

ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod..

Počet osôb prítomných na sv. omši je max. 25% kapacity kostola.

3). Vianočná sv. spoveď:

Dnes bude v našej farnosti sv. spoveď pred Vianocami a to o 14.00 hod. Prosím Vás, dobre si spytujte svedomie a príďte všetci, ktorí môžete, pripraviť svoju dušu na vianočné sviatky. Ak by niekto nemohol prísť v dnešnú nedeľu, budem spovedať ako vždy pol hodinu pred každou sv. omšou, prípadne po telefonickom dohovore aj individuálne.

4). Predvianočné spovedanie chorých a nevládnych: 

Prosím, nahláste chorých a nevládnych farníkov na vianočnú sv. spoveď v sakristii kostola alebo telefonicky na moje telefónne číslo.

5). Upratovanie kostola pred sviatkami:

Prosím, všetkých, ktorí  môžete pomôcť pri predvianočnom upratovaní a vyzdobovaní nášho kostola, aby ste  prišli v pondelok o 10.00 hod.  Vďaka už vopred za túto veľkú službu.

6). Štedrý deň:

Vo štvrtok sa končí Adventné obdobie, zároveň na štvrtok pripadá aj Štedrý deň,  večer sa začína vianočné obdobie.

Polnočná svätá omša začne o polnoci v kostole.

7). Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok:

V piatok na slávnosť Narodenia Pána bude sv. omša o 9.00 a o 11.00 hod. Bude aj obvyklá vianočná farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

8). Sviatok sv. Rodiny:

Na budúcu nedeľu je sviatok sv. Rodiny, pozývame všetky manželské páry, aby prišli spoločne na sv. omšu a obnovili si svoje manželské sľuby.