22. december 2019

Liturgický kalendár v týždni od 23. do 29. decembra 2019:

 

Pondelok: Pondelok po IV. adventnej nedeli

Utorok: Utorok po IV. adventnej nedeli

Streda: Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Štvrtok: Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok

Piatok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok

Sobota: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok 

Nedeľa:   Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok:           8.00 v kaplnke

Utorok:               8.00 v kaplnke

Streda:                00.00 Polnočná v kostole

                              11.00 v kostole

Štvrtok:               11.00 v kostole

Piatok:                 8.00 v kaplnke

Sobota:                8.00 v kaplnke

Nedeľa:            9.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

1). Betlehemské svetlo:

Dnes počas celého dňa  až do 17.00 hod. si môžete odniesť do svojich domovov betlehemské svetlo. Je k dispozícii umiestnené pri dverách kostola.

 

2). Štedrý deň:

V utorok sa končí Adventné obdobie, zároveň na utorok pripadá aj Štedrý deň, a večersa začína vianočné obdobie.

Polnočná svätá omša začne o polnoci v kostole.

 

3). Narodenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok:

V stredu na slávnosťNarodenia Pána bude sv. omša o 11.00 hod., pri ktorej bude obvyklá vianočná farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

4). Sv. Štefana, prvého mučeníka:

Vo štvrtok26.12. na sviatok sv. Štefana bude sv. omša o 11.00 hod. Po sv. omši folklórna skupina Lastovienka zaspieva tradičné vianočné koledy. Srdečne Vás pozývame.

 

5). Sviatok sv. Rodiny:

Na budúcu nedeľu je sviatok sv. Rodiny, pozývame všetky manželské páry, aby prišli spoločne na sv. omšu a obnovili si svoje manželské sľuby.

Na Sviatok sv. Rodiny  folklórna skupina Lastovienka pozýva na jasličkovú slávnosť, ktorá začne o 14.00 hod v kostole.

 

6). Ďakovná pobožnosť na konci roka na Silvestra:

Dopredu oznamujem, že na Silvestra budeme maťsv. omšu o 15.00 hodine a po nej bude ďakovná pobožnosť na konci roka.Kto sa pritejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

7). Poďakovanie za pomoc pri výzdobe stromčekov:

Vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým, ktorí včera prišli pomôcť pri upratovaní kostola,  výzdobe vianočných stromčekov a príprave betlehemu.