2. február 2020

 

Liturgický kalendár v týždni od 3. februára do 9. februára 2020:

Pondelok: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľ. spomienka

Streda: Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka

Štvrtok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Nedeľa: V. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

Sv. omše v týždni od 3. do 9. februára 2020:

Pondelok:           17.00 v kaplnke

Utorok:               8.00 v kaplnke

Streda:                17.00 v kaplnke

Štvrtok:               8.00 v kaplnke

Piatok:                 17.00 v kaplnke

Sobota:                 8.00 v kaplnke

Nedeľa:             9.00 v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby kostola, spolu ste obetovali 157,20 €. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

3). Požehnanie hrdla:

Dňa 3. februára (pondelok) je spomienka na svätého Blažeja. V tento deň budem po svätej omši udeľovať individuálne svätoblažejské požehnanie hrdla.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas tohto, tzv. prvopiatkového, týždňa budem spovedať ako zvyčajne, každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.