3. máj 2020

Liturgický kalendár v týždni od 7.  do 10. mája  2020:   

Štvrtok – sobota: férie po 4. veľkonočnej nedeli

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). omše:

Štvrtok:             8.00 v kostole

Piatok:              11.00 v kostole

Sobota:             18.00 v kostole

Nedeľa:             9.00 v kostole pre dôchodcov

11.00  v kostole

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,
– dodržiavať odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti)  minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod., prípadne v sobotu o 18.00 hod.,

­–účasť na sv. omši je možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov