( 12. 5. 2019 )

 

Liturgický kalendár v týždni od 13. do 19. mája 2019:

Pondelok: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľub. spomienka

Utorok: Sv. Mateja, Apoštola – sviatok

Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka

Nedeľa: V. veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           13. 5.      17.00

Utorok               14. 5.      17.00

Streda               15. 5.        8.00

Štvrtok              16. 5.      17.00

Piatok                17. 5.        8.00

Sobota               18. 5.        8.00

Nedeľa            19. 5.       9.00

 

2).  Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Aby sme využili túto možnosť, po sv. omši budeme mať adoráciu za duchovné povolania.

 

3).  Zbierka na seminár

Dnes sa uskutoční predpísaná zbierka na náš kňazský seminár, v ktorom sa pripravujú budúci kňazi na svoju duchovnú službu. Prosíme Vás o štedrosť a za vaše dary vopred veľká vďaka.

 

4).  Deň matiek

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek, ktorý budeme sláviť na budúcu nedeľu, je špeciálny čas povedať našim mamám, starým a prastarým mamám či babkám a prababkám,  ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia. Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené pokojom, radosťou i nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok        13. 5.      17.00

Utorok            14. 5.      17.00

Streda             15. 5.        8.00

Štvrtok           16. 5.      17.00

Piatok              17. 5.        8.00

Sobota            18. 5.        8.00

Nedeľa         19. 5.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

Informačný servis nitrianskej diecézy