9. február 2020

Liturgický kalendár v týždni od 10. do 16. februára 2020:

 

Pondelok: Sv. Školastiky, panny –  spomienka

Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľ. spomienka

Piatok: Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa – patrónov Európy

Výročný deň smrti sv. Cyrila – 869

Nedeľa: VI. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše v týždni od 10. do 16. februára 2020:

Pondelok:          8.00 v kaplnke

Utorok:              17.00 v kaplnke

Streda:               17.00 v kaplnke

Štvrtok:              8.00 v kaplnke

Piatok:                17.00 v kaplnke

Sobota:                8.00 v kaplnke

Nedeľa:            9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mesačná zbierka pre potreby kostola. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.