( 7. apríl 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 8. do 14. apríla  2019:

Pondelok – sobota: férie po 5. pôstnej nedeli
Nedeľa: KVETNÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok  8. 4.         8.00 v kaplnke

Utorok     9. 4.          8.00 v kaplnke

Streda     10. 4.        8.00 v kaplnke

Štvrtok    11. 4.            17.00 v kaplnke

Piatok      12. 4.            17.00 v kaplnke

Sobota     13. 4.        7.30 v kaplnke

Nedeľa    14. 4.        9.00 v kostole

 

1). Spoločná vianočná sv. spoveď:   

V dnešnú nedeľu bude v našej farnosti spoločná veľkonočná sv. spoveď a to od 14.00 hod. Prosím Vás, príďte hneď na začiatku o 14.00 hod, aby sme nemuseli čakať, lebo od 15.00 hod spovedáme na Zliechove.

 

2). Krížové cesty:     

Krížové cesty v pôstnom období budú bývať každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

 

3).  Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:

V piatok, dňa 12. apríla, pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Pripomínam, že: „Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve smrti. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu“ (kán. 1004 a 1007). Privezte Vašich chorých a starých príbuzných skôr pred sv. omšou, aby využili možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

 

4). Nahlásenie chorých na spovedanie ku Veľkej noci:

Prosím, nahláste chorých a nevládnych príbuzných, známych a susedov, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, na veľkonočnú sv. spoveď v sakristii alebo telefonicky na moje telefónne číslo.

Rad ich prídem vyspovedať domov a prinesiem im aj sv. prijímanie. Nahlásených farníkov prídem navštíviť v pondelok po Kvetnej nedeli 15.4. dopoludnia, prípadne po dohode aj v iný termín, ktorý bude viac vyhovovať.

 

Sv. omše:

Pondelok  8. 4.       8.00 v kaplnke

Utorok      9. 4.       8.00 v kaplnke

Streda     10. 4.       8.00 v kaplnke

Štvrtok    11. 4.     17.00 v kaplnke

Piatok      12. 4.     17.00 v kaplnke

Sobota     13. 4.       7.30 v kaplnke

Nedeľa     14. 4.       9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou,
v piatok pol hodinu pred krížovou cestou.
Krížová cesta začína pol hodinu pred sv. omšou.