Oznamy na VII. veľkonočnú nedeľu
( 24. máj 2020 )

Liturgický kalendár v týždni od 25.  do 31. mája  2020:

 

Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka

Piatok: Sv. Pavla VI, pápeža – ľub. spomienka

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého – slávnosť

 

Farské oznamy:

1. Sv. omše:

Pondelok:          8.00 v kostole

Utorok:              8.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:             8.00 v kostole

Piatok:               8.00 v kostole

Sobota:             18.00 v kostole

Nedeľa:             9.00 v kostole pre dôchodcov

                            11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,
– dodržiavať odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti)  minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod., prípadne v sobotu o 18.00 hod.,

­–účasť na sv. omši je možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov

 

3). Zbierka na katolícke masmédiá:

Na dnes je predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.