( 26. 5. 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 27. mája do 2. júna 2019:

Pondelok: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľub. spomienka
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)
Sobota: Sv. Justína, mučeníka – spomienka
Nedeľa: VII. veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           27. 5.      17.00

Utorok               28. 5.        8.00

Streda               29. 5.        8.00

Štvrtok           30. 5.     17.00    

Piatok                 31. 5.        8.00

Sobota                1. 6.        8.00

Nedeľa            2. 6.       9.00

 

2). Prosebné dni:

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V našom kostole sa za úrodu budeme modliť zvlášť v pondelok pri sv. omši o 17.00 hod.

3). NANEBOVSTÚPENIE PÁNA:

 Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.

4). Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu bude predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok          27. 5.      17.00

Utorok             28. 5.        8.00

Streda             29. 5.        8.00

Štvrtok            30. 5.      17.00

Piatok              31. 5.        8.00

Sobota               1. 6.        8.00

Nedeľa             2. 6.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

Informačný servis nitrianskej diecézy