23. február 2020
Liturgický kalendár v týždni od 24. 2. do 1. 3. 2020:

Pondelok – utorok: férie 7. týždňa v cezročnom období

Streda: POPOLCOVÁ STREDA

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok   24. 2.          8.00 v kaplnke

Utorok       25. 2.         8.00 v kaplnke

Streda       26. 2.       17.00 v kaplnke

Štvrtok      27. 2.          8.00 v kaplnke

Piatok        28. 2.       17.00 v kaplnke

Sobota       29. 2.          8.00 v kaplnke

Nedeľa        1. 3.         9.00 v kostole

2). Mesačná zbierka na potreby kostola:

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby kostola, spolu ste obetovali 139,05 eur. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

3). Popolcová streda a pôstne obdobie:

V utorok večer sa končí prvá časť cezročného obdobia a Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Požehnanie popola a značenie popolom bude po homílii pri svätej omši o 17.00 v kaplnke.

4). Odpustky v pôstnom období:

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5). Krížové cesty:

Krížové cesty budú bývať každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

6). Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu sa pri svätej omši uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary už vopred veľké poďakovanie.