31. máj 2020

 

Liturgický kalendár v týždni od 1.  do 7. júna  2020:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka

Utorok: Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov – ľub. spomienka

Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

Sobota: Sv. Norberta, biskupa – ľub. spomienka

Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:          18.00 v kostole

Utorok:              8.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:             18.00 v kostole

Piatok:               18.00 v kostole

Sobota:              18.00 v kostole

Nedeľa:              9.00 v kostole pre dôchodcov

11.00  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,
– dodržiavať odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti)  minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod., prípadne v sobotu o 18.00 hod.,

­–účasť na sv. omši je možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov

 

3). Nedeľa Zoslania Ducha Svätého:

Veriaci, ktorí sa dnes zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie „cez rok“.

Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána.

 

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.