( 2. 6. 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 3. do 9. júla 2019:      

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

Štvrtok: Sv. Norberta, biskupa – ľub. spomienka

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce, slávnosť

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok           3. 6.      16.45

Utorok               4. 6.      16.45

Streda                5. 6.        8.00

Štvrtok               6. 6.        8.00     

Piatok                 7. 6.      17.00

Sobota                8. 6.        8.00

Nedeľa             9. 6.        9.00

 

2).  Zbierka na katolícke masmédia:

Dnes sa koná predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

3). Možnosť získať úplné odpustky:

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

4). Spovedanie pred 1. piatkom:

Počas prvopiatkového týždňa budem spovedať ako každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok dopoludnia.

 

Sv. omše v kostole:

Pondelok            3. 6.      16.45

Utorok               4. 6.      16.45

Streda               5. 6.        8.00

Štvrtok              6. 6.        8.00

Piatok                7. 6.      17.00

Sobota               8. 6.        8.00

Nedeľa             9. 6.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

Informačný servis nitrianskej diecézy