( 3. marec 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 4. marca do 10. marca  2019:

Pondelok – utorok: férie 8. týždňa v cezročnom období

Streda: POPOLCOVÁ STREDA

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Sv. omše:

Pondelok  4. 3.       17.00 v kaplnke

Utorok     5. 3.       17.00 v kaplnke

Streda     6. 3.       17.00 v kaplnke

Štvrtok    7. 3.          8.00 v kaplnke

Piatok      8. 3.          8.00 v kaplnke

Sobota     9. 3.          8.00 v kaplnke

Nedeľa  10. 3.          9.00 v kostole

 

1). Popolcová streda a pôstne obdobie:

V utorok večer sa končí prvá časť cezročného obdobia a Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Požehnanie popola a značenie popolom bude po homílii pri svätej omši o 17.00         v kaplnke.

2). Odpustky v pôstnom období:

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

  1. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3). Krížové cesty:

Krížové cesty budú bývať každý piatok pol hodinu pred sv. omšou. Sv. spoveď pol hodinu pred krížovou cestou.

4). Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu. Za Vaše milodary už vopred veľké poďakovanie.