12. január 2020

Liturgický kalendár v týždni od 13. do 19. januára 2020:

 

Pondelok – sobota: férie 1. týždňa v Cezročnom období

Piatok: Sv. Antona, opáta – spomienka

Nedeľa: II. nedeľa v cezročnom období.

 

Farské oznamy:
Sv. omše v týždni od 13. do 19. januára 2020:

Pondelok:          8.00 v kaplnke

Utorok:              17.00 v kaplnke

Streda:               17.00 v kaplnke

Štvrtok:              7.30 v kaplnke

Piatok:                7.30 v kaplnke

Sobota:               8.00 v kaplnke

Nedeľa:           9.00 v kostole

 

2. Vianočné obdobie:

        Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie, zajtra začína obdobie cez rok .Vianočná výzdoba kostola okrem betlehema môže zostať  do 2. februára.

3. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v ktorom je treba osobitne sa modliť na tento úmysel. Spomeňte si na to vo svojich súkromných modlitbách a budeme o to prosiť aj spoločne počas svätých omší.

 

Sv. omše v týždni od 13. do 19. januára 2020:

Pondelok:    8.00 v kaplnke

Utorok:         17.00 v kaplnke 

Streda:          17.00 v kaplnke

Štvrtok:         7.30 v kaplnke

Piatok:           7.30 v kaplnke

Sobota:          8.00 v kaplnke

Nedeľa:          9.00 v kostole

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.