14. apríla 2019 

Liturgický kalendár v týždni od 15. do 21. apríla 2019:

 

Pondelok až streda: dni Veľkého týždňa.

Veľkonočné trojdnie:

Štvrtok večer: Zelený štvrtok Pánovej večere.

Piatok: Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána.

Sobota: Biela sobota.

Veľkonočné obdobie:

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – slávnosť

 

Sv. omše:

Pondelok          15. 4.          8.00 v kaplnke

Utorok              16. 4.         17.00 v kaplnke

Streda              17. 4.           8.00 v kaplnke

Zelený štvrtok   18. 4.         18.00 v kostole

Veľký piatok     19. 4.        15.00 obrady v kostole

Biela sobota      20. 4.         19.30 v kostole

Nedeľa             21. 4.         10.00 v kostole

 

Farské oznamy:

1). Nahlásenie chorých na spovedanie ku Veľkej noci:

Prosím, nahláste chorých a nevládnych príbuzných, známych a susedov, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, na veľkonočnú sv. spoveď v sakristii alebo telefonicky na moje telefónne číslo.

Rad ich prídem vyspovedať domov a prinesiem im aj sv. prijímanie. Nahlásených farníkov prídem navštíviť zajtra v pondelok 15.4. dopoludnia, prípadne po dohode aj v iný termín, ktorý bude viac vyhovovať.

 

2). Obrady Veľkonočného trojdnia:

Zelený štvrtok:

Na Zelený štvrtok v  katedrále o 9:30 sa zhromaždia kňazi diecézy, aby si pripomenuli ustanovenie sviatosti kňazstva slávnostnou sv. omšou spolu so svojim biskupom a obnovili si kňazské sľuby.

18:00 – sv. omša v našom farskom chráme.

 

Veľký piatok:

9:00 – pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom chráme.

15:00 – obrady Veľkého piatku.

Po skončení obradov na Veľký piatok bude poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou v Božom hrobe do 18:00 hod.

 

!!!  V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie!!!

 

Biela sobota: 

9:00 – Vystavenie Sviatosti Oltárnej pri Božom hrobe. Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli v sobotu čas a prišli sa pokloniť k Božiemu hrobu, najlepšie spolu celá rodina. Prosím, zapíšte sa, v ktorý čas môžete prísť na poklonu, aby tu stále niekto bol.

19:10 – ukončenie poklony v „Božom hrobe“.

19:30 – Obrady Veľkonočnej vigílie

 

Veľkonočná nedeľa:

Sv. omša o 10:00 hod.

 

3). Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:

Za zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spievaním piesne Tantum Ergo,
  2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok,
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

 

4). Veľkonočná zbierka na potreby kostola:

Na budúcu čiže Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční veľkonočná zbierka.

Za všetky Vaše milodary už vopred veľké PBZ.

 

5).  Veľkonočný pondelok –  svätá omša:

Už vopred chcem pripomenúť, že na Veľkonočný pondelok bude svätá omša o 09:00 hod. 

 

Sv. omše:

15. 4. Pondelok       8.00 v kaplnke

16. 4. Utorok     17.00 v kaplnke

17. 4. Streda 8.00 v kaplnke

 

18. 4. Zelený štvrtok 18.00 v kostole

19 4. Veľký piatok

                                9.00 krížová cesta v kostole
                                15.00 obrady v kostole

20. 4. Biela sobota

                                9.00 krížová cesta v kostole
                                19.30 v kostole

21. 4. Veľkonočná nedeľa 10.00 v kostole

22. 4. Veľkonočný pondelok   9.00 v kostole

Informačný servis nitrianskej diecézy