Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čičmany

26. november 2018 – 2. december 2018

 

Piatok     Svätého Ondreja, apoštola – sviatok

Sobota     Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

Nedeľa   PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA ROK C

 

Rozpis svätých omší: 

Pondelok   16.00
Utorok     8.00
Streda   16.00
Štvrtok     8.00
Piatok   16.00
Sobota     8.00
Nedeľa     9.00

 

Dnes je Zbierka na charitu. V mene biednych a núdznych Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.

Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa, pred svätou omšou budem požehnávať adventné vence.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude Prvonedeľná pobožnosť a Prvonedeľná zbierka. Vopred Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Dnes je KRISTA KRÁĽA po modlitbe po prijímaní vyložíme Oltárnu sviatosť a obnovíme si zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.