Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice  ( 7. jún 2020 )

 

Liturgický kalendár v týždni od 8. do 14. júna 2020:

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

Sobota: Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa: XI. nedeľa v cezročnom období 

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše:

Pondelok:          8.00 v kostole

Utorok:              8.00 v kostole

Streda:               8.00 v kostole

Štvrtok:             8.00 v kostole   18.00  v kostole

Piatok:              18.00 v kostole

Sobota:             18.00 v kostole

Nedeľa:             9.00 v kostole pre dôchodcov

                          11.30  v kostole

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.

 

2). Pravidlá pri účasti na sv. omši

–vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola je potrebné použiť dezinfekciu na ruky,– dodržiavať odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti)  minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

–sv. omša v nedeľu o 9.00 hod. bude vyhradená pre dôchodcov, ostatní, prosím, využite sv. omšu o 11.00 hod., prípadne v sobotu o 18.00 hod.,

­–účasť na sv. omši je možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov.