( 16. júna 2019 )

Liturgický kalendár v týždni od 17. do 23. júna 2019:

         

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

Piatok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka

Sobota: Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov – spomienka

Nedeľa: XII. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

1). Sv. omše

Pondelok           17. 6.       17.00

Utorok               18. 6.         8.00

Streda                19. 6.         8.00

Štvrtok            20. 6.       17.00 

Piatok                 21. 6.         8.00

Sobota                22. 6.         8.00

Nedeľa             23. 6.        9.00

 

2). Prikázaný sviatok:

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, je to cirkevne prikázaný sviatok, sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši a zdržať sa práce.  Na záver sv. omše bude adorácia s eucharistickým požehnaním.

3).  Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

Na budúcu nedeľu sa uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Za všetky vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Sv. omše v kostole:

Pondelok            17. 6.      17.00

Utorok               18. 6.        8.00

Streda               19. 6.        8.00

Štvrtok            20. 6.     17.00     

Piatok                21. 6.        8.00

Sobota               22. 6.        8.00

Nedeľa             23. 6.       9.00

 

Príležitosť k sv. spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšou.